Betonketen

Netwerk Betonketen streeft naar duurzaam beton in bouwprojecten met minder uitstoot van CO2 en het inzetten op circulair beton in een circulaire economie. Zo’n 50 organisaties zijn lid van de Betonketen en ondersteunen de doelstellingen.

In Twenterand zijn dat Van de Bosch Beton, Devri/ Timmerhuis en de gemeente Twenterand.

Het netwerk organiseert bijeenkomsten waarin kennis wordt uitgewisseld over duurzaam (inkopen van) beton. Van de Bosch Beton, producent van betonmaterialen, zegt  ongeveer 50% van het grind te kunnen vervangen door gerecycled betongranulaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor trottoirbanden, betonstraatstenen en betontegels. Alle betonprodukten worden met het milieukeur Ecoton geleverd.

Onderwerpen Partners/samenwerking
Minder CO2 uitstoot Netwerk Betonketen
Duurzaam beton Van de Bosch Beton
Circulaire economie Devri/Timmerhuis
  Gemeente Twenterand en Almelo
  De Kok & Partners
  Stichting Pioneering
  Twentse Recycling Maatschappij