In Nederland wordt het elektriciteitsnet steeds intensiever gebruikt. Ook in de gemeente Twenterand neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Er wordt steeds meer duurzaam opgewekte elektriciteit teruggeleverd van bijvoorbeeld zon- en windparken, maar ook de vraag naar elektriciteit stijgt snel door elektrificatie van verwarming en vervoer. Hierdoor hebben we in onze gemeente te maken met ‘netcongestie’.

Wat is netcongestie?

Netcongestie betekent dat het elektriciteitsnet vol of overbelast is. De productie van duurzame energie en de groeiende vraag naar elektriciteit zorgen ervoor dat de vraag naar of het aanbod van elektriciteit groter is dan de hoeveelheid die het netwerk kan transporteren. Het netwerk bestaat uit het geheel van hoog- en middenspanningkabels, transformatoren en kabels in de wijk.

Gevolgen voor ondernemers

Op dit moment heeft netcongestie vooral gevolgen voor bedrijven met een grote energie-aansluiting (3 x 80 A en groter). Op de energierekening kunnen ondernemers terugvinden of zij een grote of kleine energie-aansluiting hebben. Op dit moment is het niet zomaar mogelijk om nieuwe grote aansluitingen toe te voegen aan het elektriciteitsnet.

Voor huishoudens en ondernemers met kleine energie-aansluiting heeft netcongestie op dit moment nog geen gevolgen. Wel is het mogelijk dat op zonnige dagen tijdelijk de omvormer van de zonnepanelen wordt uitschakeld als de spanning op het lokale netwerk te hoog wordt.

Enexis werkt aan oplossingen

Enexis werkt aan het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Daarnaast doen ze onderzoek naar mogelijkheden om de capaciteit van het netwerk zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Zo wordt bij uitbreiding of nieuwe aanvragen gekeken of er gebruik kan worden gemaakt van een flexibel contract. Een bedrijf kan dan nog wel een leveringscontract afsluiten, maar het aansluitvermogen kan een deel van de tijd niet geleverd worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Ga naar de website van Enexis of neem contact op met de Klantenservice van Enexis via 088 857 22 22 of stuur een e-mail naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl.