Maakt u zich zorgen om iemand? Denkt u dat deze persoon echt psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen in het kader van de ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (WvGGZ). Is het een noodgeval (acute crisis)? Bel 112.

Is het geen noodgeval, maar wel een zorgelijke situatie? Neem contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente. Ook wanneer u zich zorgen maakt over iemand maar het is niet in het kader van de WvGGZ kun je dit melden. Vanuit het meldpunt wordt contact gelegd met de gemeente van herkomst van de betrokkene waarover gemeld wordt om te kijken hoe de juiste hulp geboden kan worden.

GGD Twente voert dit meldpunt uit voor de 14 gemeenten in Twente. Het meldpunt onderzoekt of er hulp nodig is. En welke hulp. Wil de betrokkene geen hulp, maar heeft die wel hulp nodig? Dan is verplichte geestelijke gezondheidszorg mogelijk.

Wilt u een melding maken of advies vragen?

Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente.

Het Meldpunt is per telefoon bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op: (053) 487 6969. Dit nummer geldt voor alle 14 Twentse gemeenten. Daarnaast is het Meldpunt ook bereikbaar via het landelijke nummer voor niet-acute zorgen over kwetsbare personen op: 0800 1205.

Buiten kantoortijden kunt u digitaal een melding doen via het meldformulier op www.ggdtwente.nl/zorgwekkendgedrag. Naar aanleiding van uw melding zal er de volgende werkdag telefonisch contact met u worden opgenomen.

Wat gebeurt er met uw melding?

Een medewerker van het meldpunt bekijkt of de betrokkene een ernstig nadeel vormt voor zichzelf of voor anderen. Ook wordt er gekeken of er een psychiatrische stoornis een rol speelt en of verplichte zorg noodzakelijk is. Onze medewerker overlegt ook met andere hulpverleners als dit nodig is. Dit verkennend onderzoek duurt maximaal 14 dagen.

Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Dat gebeurt alleen als het echt niet anders kan. Bij verplichte zorg wordt de betrokkene niet altijd opgenomen. Het kan ook zijn dat zorg thuis wordt gegeven.

Is verplichte hulp noodzakelijk? Dan adviseren we de officier van justitie om bij de rechter een ‘zorgmachtiging’ aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet of niet. Dit is allemaal geregeld in WvGGZ.

Krijg je als melder informatie over het verkennend onderzoek?

In de wet staat dat sommige melders recht hebben op informatie over het verkennend onderzoek. Bijvoorbeeld de echtgenoot of wettelijk partner, een ouder of een vertegenwoordiger.

Hebt u als melder recht op informatie? Dan krijgt u binnen 14 dagen bericht van het Meldpunt.

Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan hebt u het wettelijke recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak onderzoekt.

Andere melders dan die in de wet staan mogen wij van de AVG (de privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt aan een oplossing samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving.

Wat betekent verplichte zorg voor u?

Maakt iemand zich zorgen over u? Heeft iemand een melding over u gedaan bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente? Verplichte zorg wordt ingezet als u door psychische problemen misschien een gevaar bent voor uzelf of voor anderen.

In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U hebt het recht uw wensen te laten horen.

U hebt ook recht op hulp van een ‘patiëntenvertrouwenspersoon’ (een PVP), dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP.

Wilt u steun van een PVP? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP. U kunt ook zelf contact opnemen via tel. (0900) 444 8888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl.