Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er niet toe doen, en het is een ernstige inbreuk op onze vrijheden. Hebt u het gevoel dat u gediscrimineerd bent? Of bent u getuige van discriminatie?

Dan is het melden zeker van belang. Door melding te doen van discriminatie kan er in veel gevallen daadwerkelijk iets aan gedaan worden. Als u in de provincie Overijssel woont kunt u terecht bij Vizier:

Vizier
Oldenzaalsestraat 3
7511 DV Enschede
tel. 085 0734600
e-mail info@vizieroost.nl
website www.vizieroost.nl