Wanneer u vermoedt dat er regels overtreden worden kunt u een klacht indienen. 

Denk bv aan;

  • Vandalisme
  • Onveilige situaties
  • Illegaal gestort afval
  • Bouwen zonder vergunning
  • Illegaal verhuur of verkeerd gebruik van gebouwen
  • Parkeeroverlast

Een klacht wordt opgepakt en behandeld door ons team Toezicht en Handhaving. 

U kunt uw klacht indienen via het contactformulier