Wanneer u vermoedt dat er regels overtreden worden kunt u een klacht indienen. Een klacht wordt opgepakt en behandeld door ons team Toezicht en Handhaving. U kunt uw klacht mailen naar info@twenterand.nl