In de gemeente Twenterand vinden we dat niet ieder kind gelijk is, maar wel dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen.

Kinderopvang is al lang niet meer alleen bedoeld voor ouders die beide werken. In tegendeel, kinderopvang is uitgegroeid tot een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Goede kinderopvang biedt kinderen veel extra’s. Zo doen ze ervaring op met sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld het opbouwen van vriendschappen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennismaken met verschillende waarden en normen. Kinderen worden in de kinderopvang spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling. Dat zorgt voor een soepele overgang naar de basisschool wanneer ze vier jaar worden.

Daarnaast heeft de kinderopvang een belangrijke rol in de vroegsignalering bij jonge kinderen. Via de kinderopvang zijn eventuele belemmeringen in de ontwikkeling snel te herkennen en kan er actie op worden ondernomen. Daardoor kunnen we al in een vroeg stadium mogelijke problemen in de ontwikkelingen wegnemen. De ontwikkeling van het kind wordt zo bevorderd en we vergemakkelijken daarmee de schoolloopbaan. Om deze mogelijkheden voor ieder kind in Twenterand aan te kunnen bieden, zijn er een aantal regelingen waar u als ouder/verzorger gebruik van kunt maken:

Reguliere kinderopvang (3 maand tot 4 jaar)

Ouders die beiden werken, een traject naar werk volgen of een opleiding of inburgeringscursus volgen, kunnen hun kinderen voor opvang naar de kinderopvang brengen. Hiervoor kunnen zij bij de belastingdienst een toeslag in de kosten voor de kinderopvang krijgen (Besluit kinderopvangtoeslag). Deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Voor- en vroegschoolse educatie (2,5 tot 4 jaar)

Voorschoolse educatie helpt kinderen om een betere start te maken op de basisschool. Hierdoor kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen waardoor onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. Kinderen moeten hiervoor een indicatie krijgen. Een VVE-plek geeft recht op 4 dagdelen opvang (16 uur) per week, 40 weken per jaar. Hiervoor moeten ouders wel een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Een VVE indicatie wordt alleen afgegeven door het consultatiebureau of de kinderarts aan kinderen met een (dreigende) achterstand in de ontwikkeling.

Lees meer over voor- en vroegschoolse educatie

Asscher regeling (2,5 tot 4 jaar)

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, omdat u of uw partner niet werkt dan kunt u bij de kinderopvang een aanvraag doen voor de Asscher regeling. Dat is een tegemoetkoming in de kosten voor de peuteropvang. De gemeente betaalt dan voor twee dagdelen per week (8 uur) een subsidie aan de peuteropvang.