Via de Leegstandwet (onderdeel van de Huisvestingswet) mag u een leegstaande woning verhuren. Dit mag met een vergunning minimaal 6 maand tot maximaal vijf jaar.

Vergunning tijdelijk verhuren koopwoning

Voorwaarden woning

De woning moet aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • het gaat om nieuwbouw
 • de woning is in de laatste 10 jaar maximaal 3 jaar verhuurd
 • in het jaar voordat de woning leeg kwam te staan, was de woning in gebruik van de eigenaar

Voorwaarden voor verhuur

 • Een schriftelijke huurovereenkomst
 • De verhuurder heeft een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet

Wat moet er in het contract staan?

 • Melding van de vergunning en van de periode waarvoor de vergunning is verleend
 • Melding van de maximale huurprijs die in de vergunning staat (indien de vergunning vóór 1 juli 2013 is afgegeven)

Duur contract

 • Minimaal 6 maanden, maximaal 5 jaar
 • De huur eindigt automatisch als de vergunning eindigt, maar kan ook tussentijds opgezegd worden

Duur vergunning

 • De gemeente verleent een vergunning voor 5 jaar
 • Bij een nieuwe vergunning voor dezelfde woonruimte, moet er minimaal 5 jaar tussen twee vergunningen zitten. Een particuliere eigenaar krijgt maximaal voor 2 te koop staande koopwoningen tegelijk een vergunning

Opzeggen huurder

Bent u huurder en wilt u opzeggen? Dan moet u dat minimaal 1 maand van tevoren doen.

Opzeggen verhuurder

Bent u verhuurder en wilt u opzeggen? Dan moet u dat minimaal 3 maanden van tevoren doen.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een vergunning Leegstandwet zijn € 141,20 (2020).

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid. Hier kunt u ook een vergunning aanvragen. Voor informatie en vragen kunt u ook terecht bij de balie Bouwen & Wonen van de gemeente Twenterand terecht. Telefoon (0546) 840 840.