Steeds meer woningen staan lang leeg. Via de Leegstandwet (onderdeel van de Huisvestingswet) mag u een leegstaande woning maximaal vijf jaar verhuren

De woningen die hiervoor in aanmerkingen komen zijn:

  • Woningen die wachten op een nieuwe bestemming (groepshuisvesting, verzorging of verpleging, logiesfaciliteiten, administratie en/of onderwijs)
  • Wonen in een woning die die te koop staat en die
  1. Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
  2. In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond was (of als de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest)
  3. In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd was;
  • Woningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie.

Bij tijdelijke (ver)huur volgens de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. De tijdelijke huurovereenkomst moet voor minimaal zes maanden worden aangegaan. De opzegtermijn van de verhuurder is minimaal drie maanden en voor de huurder minimaal één maand.

Verhuur van woningen die verkocht worden

Voor het tijdelijk verhuren van een woning die te koop staat is een vergunning nodig van de gemeente waarin de woning staat. De vergunning geldt vijf jaar. Na deze vijf jaar kan er geen verlenging worden aangevraagd.

De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. Daarin moet duidelijk vermeld worden dat het gaat om tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet. Ook moet erin staan hoe lang de verleende vergunning geldt. 

Verhuur woningen bestemd voor sloop of renovatie

Woningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie worden maximaal zeven jaar verhuurd. Dit komt door het vertragen van bouwprojecten door de aanhoudende economische crisis. De termijn van zeven jaar geldt dus niet voor woningen die te koop staan en die verhuurd worden, maar alleen voor woningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie.

Aanvragen vergunning

De eigenaar van de woning, een bemiddelingsbureau of de beheerder van de woning kan bij de gemeente Twenterand een vergunning aanvragen. Dit kan via het aanvraagformulier onderaan deze pagina. De legeskosten voor de vergunning zijn € 134,30.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen, kunt u bij de balie Bouwen & Wonen van de gemeente Twenterand terecht. Telefoon 0546 – 840 840.