De Landelijke Asbestdakenkaart is beschikbaar gekomen. Op de kaart staat een overzicht van het totaal aantal vierkante meters te saneren daken per gemeente.

landelijke asbestdakenkaart(externe link)

Op de kaart staat van alle gemeenten in Nederland of er een inventarisatie van het aantal vierkante meters asbestdaken is uitgevoerd? En zo ja:

  • Welk jaar is de inventarisatie uitgevoerd?
  • Wat is het aantal asbestverdachte daken?
  • Wat is het totaal aantal vierkante meters aan asbestverdachte daken?
  • Waar is de detailinformatie te vinden?