In tegenstelling tot wat veel mensen denken is laaggeletterdheid ook in Nederland een groot probleem. Gemiddeld één op de negen mensen is laaggeletterd. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo- 2/3. Hierdoor hebben zij meer moeite met bijvoorbeeld het invullen van formulieren, straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer, het lezen van ondertitels, solliciteren. Maar ook digitale vaardigheden zoals pinnen, digitaal betalen en werken met de computer is voor hen vaak lastig. 

Voorbeeldfunctie

Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie. De communicatie met inwoners, proberen wij zoveel mogelijk in eenvoudig Nederlands te doen. Teksten zijn dan voor bijna iedereen (80 tot 90%) te lezen. Onze leerplichtfolder heeft het keurmerk ‘Gewone Taal’ behaald. Daarnaast zijn een aantal folders en (online) artikelen bekeken en herschreven. Zoals de folder bijzondere bijstand en de teksten op de website van de gemeente over werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven begrijpen hierdoor ook de inhoud. Gemeente Twenterand laat op die manier zien zelf ook bewust met taal en communicatie om te gaan.  
 
 

Partners 

Met onze ketenpartners Bibliotheek Twenterand, het Taalpunt, Stichting Lezen & Schrijven en het ROC van Twente blijven we ons sterk maken om laaggeletterdheid onder inwoners te voorkomen en te beperken. Een grotere zelfredzaamheid en participatie in de samenleving moet het resultaat zijn. Bibliotheek Twenterand, het Taalpunt, Stichting Lezen & Schrijven en het ROC van Twente zijn al betrokken bij de uitwerking van hetactieplan. Dit willen we verder uitbreiden naar werkgevers en huisartsen. Want samen kunnen we laaggeletterdheid terugdringen!