In tegenstelling tot wat veel mensen denken is laaggeletterdheid ook in Nederland een groot probleem. Gemiddeld één op de negen mensen is laaggeletterd. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo- 2/3. Hierdoor hebben zij meer moeite met bijvoorbeeld het invullen van formulieren, straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer, het lezen van ondertitels, solliciteren. Maar ook digitale vaardigheden zoals pinnen, digitaal betalen en werken met de computer is voor hen vaak lastig.