De gemeente Twenterand heeft de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld voor het signaleren en aanpakken van meervoudige problematiek in gezinnen en andere huishoudens.

Deze aanpak noemt men ook wel ‘aanpak ketenregie’ of ‘coördinatie van zorg’. Er wordt in de gemeente Twenterand gewerkt met het plan van aanpak ‘Doorschakelen’ (2017). De gemeente Twenterand bevordert eigen kracht en stelt preventief beleid voorop om zoveel mogelijk instroom in duurdere individuele voorzieningen te voorkomen. Goede samenwerking en afstemming tussen partijen is cruciaal. Hiervoor werken professionals en instellingen binnen de gemeente Twenterand intensief samen in een keten.

De gemeente kent hiervoor al jaren een ketenaanpak. Deze aanpak is in 2007 voor het eerst beschreven in de notitie ‘Van losse schakels naar een geschakelde keten’ welke in 2012 is opgevolgd door de notitie ‘Het versterken van schakels Ketenregie Deel II'. De ketenaanpak is onze werkwijze en lokale netwerkstructuur waarin uitvoerende professionals integraal met elkaar samenwerken en afstemmen. De ketenaanpak focust zich primair op (vroeg)signalering en preventie maar schaalt ook op richting gecoördineerde ondersteuning.

Meer weten?

Neem dan contact op met de programma-adviseur jeugd of een van de procesmanagers van de gemeente:

Procesmanagers

Minarda Hamberg of Lenneke Tan
tel. (0546) 840 840
e-mail: procesmanager@twenterand.nl

Programma-adviseur jeugd

Tea Haveman
tel. (0546) 840 674
e-mail: t.haveman@twenterand.nl

Documenten

Meer informatie over Ketenregie is ook te vinden in onderstaande notitie en folder: