Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) moeten kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders aan bepaalde eisen voldoen.

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen en handhaving van de kinderopvang, en controleren dit. GGD Twente is door ons aangewezen als toezichthouder en voert hiervoor inspecties uit (de directeur GGD Twente is aangewezen als toezichthouder).

Elk jaar inspecteert GGD Twente alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus in Twenterand. Ook inspecteert GGD Twente ieder jaar steekproefsgewijs 5% van de gastouders. Daarnaast inspecteert GGD Twente alle nieuwe aanmeldingen. Bij de inspecties kijkt GGD Twente onder meer naar de veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, hygiëne, het personeel en naar pedagogische aspecten.

Kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus zijn verplicht de inspectierapporten van GGD Twente op hun website te plaatsen en/of op een toegankelijke plaats ter inzage te leggen.

Voldoet een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouder niet aan de voorwaarden, dan geven wij de betreffende voorziening, afhankelijk van de overtreding, een bepaalde termijn om de gebreken te herstellen. Wij verzoeken GGD Twente altijd om een inspectie uit te voeren wanneer deze termijn verlopen is.

Als bij de inspectie blijkt dat een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouder nog altijd niet aan de voorwaarden voldoet, dan volgt een last onder dwangsom en/of bestuursdwang. Afhankelijk van de overtreding, kan er ook eerst een tweede aanwijzing worden gegeven. Bij ernstige overtredingen kan zelfs worden overgegaan tot het opleggen van een exploitatieverbod. Dit betekent dat een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of een gastouderbureau niet langer werkzaam mag zijn.

Let op: een inspectie is een momentopname. U of uw gastouder moet altijd aan de voorwaarden voldoen.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de handhaver kinderopvang, mevrouw M. Groot Zevert. Zij is te bereiken via (0546) 840 840 of per e-mail via m.grootzevert@twenterand.nl.

Beleidsregels handhaving wet kinderopvang