De raad van de gemeente Twenterand heeft in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Twenterand, de inkoopvoorwaarden en de (regionale) klachtenregeling vastgesteld.