Via het formulier 'informatieverzoek onroerende zaken' kunt u informatie opvragen over:

  • informatie bestemmingsplannen
  • kopie bouwtekeningen
  • bouwvergunningen

Aan het in behandeling nemen van een informatieverzoek onroerende zaken zijn leges verbonden. De kosten worden in rekening gebracht conform de dan geldende Verordening op de heffing en invordering van leges. 

Formulier Informatieverzoek onroerende zaken