Via het formulier 'informatieverzoek bodem en milieu' kunt u informatie opvragen over:

  • bodeminformatie
  • milieugegevens

Formulier Informatieverzoek bodem en milieu met DigiD (particulier)

Formulier informatieverzoek bodem en milieu met eHerkenning (bedrijf)