Via het formulier 'informatieverzoek bodem en milieu' kunt u informatie opvragen over:

  • bodeminformatie
  • milieugegevens

Formulier Informatieverzoek bodem en milieu