Op 25 februari was er een informatiebijeenkomst waarin aanwezigen werd gevraagd hun inbreng te geven over de beeldkwaliteit en inrichting van de openbare ruimte. Het stedenbouwkundige bureau Buro Dwarsstraat is met de inbreng aan de slag gegaan en heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Zambeli Landschapsarchitecten heeft het ontwerp van de openbare ruimte voor haar rekening genomen.

Normaal gesproken zou er in mei/juni een inloopbijeenkomst georganiseerd worden om de plannen aan geïnteresseerden te presenteren. Vanwege de coronamaatregelen is gekozen om een informatiefilm op te nemen met daarin de hoofdlijnen van het plan. Projectleider Gertjan Broekhuis en stedenbouwkundige Arjan van der Laan (Buro Dwarsstraat) lichten de plannen toe.