Op 25 februari was er een informatiebijeenkomst waarin aanwezigen werd gevraagd hun inbreng te geven over de beeldkwaliteit en inrichting van de openbare ruimte. Het stedenbouwkundige bureau Buro Dwarsstraat is met de inbreng aan de slag gegaan en heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Zambeli Landschapsarchitecten heeft het ontwerp van de openbare ruimte voor haar rekening genomen.