De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat jongeren in staat zijn een diploma te halen. Dit versterkt immers de positie op de arbeidsmarkt. 

Aanvraag studietoeslag

Aanvraag studietoeslag zonder DigiD

Veel jongeren die studeren hebben een bijbaantje om aanvullende kosten voor hun studie te kunnen betalen. De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Deze individuele studietoeslag is bedoeld als financiële steun voor studenten met een beperking om een studie te kunnen volgen. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

De toeslag

De hoogte van de toeslag is € 750,00 per jaar in de gemeente Twenterand. De toeslag wordt in twee termijnen van € 375,00 uitgekeerd. De individuele studietoeslag wordt één keer per schooljaar verstrekt. Je mag zelf bepalen waaraan je het geld uitgeeft.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de toeslag, gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent inwoner van de gemeente Twenterand
  • Je bent minimaal 18 jaar oud
  • Je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • Je bent niet in staat om het minimumloon te verdienen vanwege een arbeidsbeperking 
  • Je hebt geen of weinig eigen vermogen: alleenstaande maximaal € 6.120,00, alleenstaande ouder/gehuwden: € 12.240,00.
  • Je bent opgenomen in het doelgroepenregister.

Informatie

Voor meer informatie over de individuele studietoeslag kun je op werkdagen contact opnemen met de afdeling Dienstverlening van het team Werk & Inkomen.

Je kunt digitaal individuele studietoeslag aanvragen (met of zonder DigiD).

Het aanvraagformulier kun je ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij het ZorgInformatiePunt.

Aanvraag studietoeslag

Aanvraag studietoeslag zonder DigiD