De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat jongeren in staat zijn een diploma te halen. Dit versterkt immers de positie op de arbeidsmarkt. 

Aanvraag studietoeslag

Aanvraag studietoeslag zonder DigiD

Veel jongeren die studeren hebben een bijbaantje om aanvullende kosten voor hun studie te kunnen betalen. De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. De individuele studietoeslag is bedoeld als financiële steun voor deze scholieren en studenten.

De toeslag

De hoogte van de inkomenstoeslag is afhankelijk van je leeftijd en bedraagt per maand voor:

 • 21-jarigen en ouder: € 300,00;
 • 20-jarigen: € 180,00;
 • 18-jarigen: € 150,00.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de toeslag, gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent inwoner van de gemeente Twenterand
 • Je bent minimaal 18 jaar oud
 • Je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • Je kunt door een structurele medische beperking niets bijverdienen naast de studie
 • Je hebt geen Wajong of WGA/WIA uitkering van het UWV
 • Je hebt geen of weinig eigen vermogen.

Wat moet je weten?

 • De toeslag is geen lening die je moet terugbetalen. Je mag het geld houden en gebruiken waarvoor je maar wilt
 • Individuele studietoeslag krijg je maximaal 12 maanden. Hierna moet je opnieuw aanvragen.

Wijzigingen altijd doorgeven

Wijzigingen die gevolgen hebben voor je recht op individuele studietoeslag moet je altijd doorgeven.

Bijvoorbeeld als je stopt met je studie en daardoor je studiefinanciering (tijdelijk) stopt. Of als je niet meer voldoet aan 1 van de andere voorwaarden. De individuele studietoeslag stopt dan. Je kunt later altijd opnieuw individuele studietoeslag aanvragen.

Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoef je geen geld terug te betalen dat je te veel hebt gekregen. Je kunt wijzigingen doorgeven via het wijzigingsformulier(externe link). Je kunt het wijzigingsformulier vinden op de site van de gemeente Twenterand onder: wijzigingen doorgeven.

Informatie

Voor meer informatie over de individuele studietoeslag kun je op werkdagen contact opnemen met de afdeling Dienstverlening van het team Werk & Inkomen. De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 0546-840840 of per email: inkomen@twenterand.nl.

Je kunt digitaal individuele studietoeslag aanvragen (met of zonder DigiD).

Het aanvraagformulier kun je ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij het ZorgInformatiePunt.

Aanvraag studietoeslag

Aanvraag studietoeslag zonder DigiD