Bent u 21 jaar of ouder en heeft u drie jaar onafgebroken een langdurig laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

Dit is een extra bedrag dat u één keer per jaar kunt aanvragen. De toeslag wordt niet van uw uitkering afgetrokken en u hoeft er geen belasting over te betalen.

U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Uiteraard gelden er voorwaarden om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag:

 • U bent 21 jaar of ouder en krijgt geen AOW-uitkering
 • U bent geen scholier/student
 • U heeft de afgelopen drie jaar onafgebroken een langdurig laag inkomen (tot 110% van de geldende bijstandsnorm). Daarnaast heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering. Zie tabel "Inkomensgrenzen 1 januari 2022" hieronder.
 • U heeft minder eigen vermogen dan de bedragen die in de Participatiewet staan:
  • Voor gehuwden / samenwonenden en alleenstaande ouders: € 13.010,00.
  • Voor alleenstaanden: € 6.505,00.

Inkomensgrenzen 1 januari 2023

 

Huishouden*

Bijstandsnorm per persoon

Inkomensgrens

vanaf 21 jaar* tot AOW gerechtigde leeftijd

Eénpersoonshuishouden

70%

 € 1.315,23

Tweepersoonshuishouden

50%

 €    939,44

Driepersoonshuishouden

431/3%

 €    814,19

Woont u in een instelling dan is de bijstandsnorm € 381,62 per maand. De inkomensgrens is € 419,78.
De bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag voor gehuwden of samenwonenden van 21 jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd is € 1.708,08 per maand. Zij hebben samen een inkomensgrens van € 1.878,89.
*Inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar tellen niet mee bij het huishouden. Studerende kinderen die ouder zijn dan 27 jaar en aanspraak kunnen maken op studiefinanciering of een BBL opleiding tellen ook niet mee bij het huishouden.


Hoogte van het bedrag

De hoogte van de inkomenstoeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

 • Gehuwden: 33% van de bijstandsnorm: € 536,67
 • Alleenstaande ouders: 30% van de bijstandsnorm: € 512,42
 • Alleenstaanden: 21% van de bijstandsnorm: € 358,70

Meer weten?

Een individuele inkomenstoeslag ontvangt u niet zomaar. De gemeente bekijkt of u dit geld echt nodig heeft. Wilt u meer weten over de individuele inkomenstoeslag? U kunt dan contact opnemen met het team Werk en Inkomen.

U kunt digitaal individuele inkomenstoeslag aanvragen met uw eigen DigiD. Heeft u vragen over DigiD? Klik dan op de blauwe balk met "aanvragen voor individuele inkomenstoeslag" voor verdere informatie.

Niet in staat om dit digitaal te doen?

Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij het ZorgInformatiePunt.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag