Bent u 21 jaar of ouder en heeft u drie jaar onafgebroken een langdurig laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

Inwoners van Twenterand die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben kunnen een financieel extraatje krijgen van de gemeente. Dit heet individuele inkomenstoeslag. U krijgt de toeslag alleen als u aan de voorwaarden voldoet. Zo mag uw inkomen niet meer dan 110% van de geldende bijstandsnorm zijn. Ook mag u geen zicht hebben op een baan waar u meer geld gaat verdienen.

Hieronder zetten we alle voorwaarden waar u aan moet voldoen op een rij.

Wanneer komt u voor inkomenstoeslag in aanmerking?

Om deze toeslag te ontvangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd
 • U heeft een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Dit lage inkomen heeft u al 36 maanden achter elkaar
 • U heeft minder eigen vermogen dan de bedragen die in de Participatiewet staan:
  • Voor gehuwden / samenwonenden en alleenstaande ouders: € 15150,00.
  • Voor alleenstaanden: € 7.575,00.
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder inkomenstoeslag gekregen
 • U volgt geen opleiding waarvoor u studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming scholieren (Wtos) ontvangt of kunt ontvangen
 • U gaat binnenkort niet meer verdienen dan nu
 • Wanneer u gehuwd bent of samenwoont, gelden de voorwaarden hierboven voor u allebei

Wanneer wij beoordelen of u ‘zicht heeft op inkomensverbetering', houden we rekening met uw omstandigheden. In de Participatiewet staat dat we daarbij in ieder geval moeten kijken naar wat u kunt en naar wat u heeft gedaan om een beter inkomen te krijgen.

Hoe hoog is de inkomenstoeslag?

De hoogte van de inkomenstoeslag stellen we als volgt vast:

 • voor gehuwden: 33% van de bijstandsnorm voor gehuwden, dit is € 605,23
 • voor alleenstaande ouders: 30% van de bijstandsnorm voor gehuwden, dit is € 550,21
 • voor alleenstaanden: 21% van de bijstandsnorm voor gehuwden, dit is € 385,15

Hoe vraagt u inkomenstoeslag aan?

Om inkomenstoeslag te krijgen, moet u een aanvraagformulier invullen en bewijsstukken toevoegen. Al deze gegevens levert u in bij Team Werk en Inkomen.

Niet in staat om dit digitaal te doen?

Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij het ZorgInformatiePunt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie (ook over andere tegemoetkomingen)? Kijk dan op onze website bij www.twenterand.nl/minimaregelingen. U kunt ook bellen of mailen.

De afdeling Werk en Inkomen is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur via

telefoonnummer 0546 – 840 840. Of stuur een e-mail met uw vraag naar inkomen@twenterand.nl.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag