Bent u 21 jaar of ouder en heeft u drie jaar onafgebroken een langdurig laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

Aanvraag individuele inkomenstoeslag zonder DigiD

Dit is een extra bedrag dat u één keer per jaar kunt aanvragen. De toeslag wordt niet van uw uitkering afgetrokken en u hoeft er geen belasting over te betalen.

U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Uiteraard gelden er voorwaarden om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag:

  • U bent 21 jaar of ouder en krijgt geen AOW-uitkering
  • U bent geen scholier/student
  • U heeft de afgelopen drie jaar onafgebroken een langdurig laag inkomen (tot 110% van de geldende bijstandsnorm). Daarnaast heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering
  • U heeft in het laatste jaar geen verlaging van uw uitkering gehad vanwege het niet nakomen van verplichtingen
  • U heeft geen vordering vanwege uitkeringsfraude

Hoogte van het bedrag

De hoogte van de inkomenstoeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  • Alleenstaand: 28% van de bijstandsnorm: € 430,18
  • Gehuwd en/of samenwonend:40% van de bijstandsnorm: € 614,45
  • Alleenstaande ouder: 37% van de bijstandsnorm: € 568,45

Meer weten?

Een individuele inkomenstoeslag ontvangt u niet zomaar. De gemeente bekijkt of u dit geld echt nodig heeft. Wilt u meer weten over de individuele inkomenstoeslag? U kunt dan contact opnemen met het team Werk en Inkomen.

U kunt digitaal individuele inkomenstoeslag aanvragen (met of zonder DigiD).

Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij het ZorgInformatiePunt.

Aanvraag individuele inkomenstoeslag

Aanvraag individuele inkomenstoeslag zonder DigiD