Om ervoor te zorgen dat de informatie over bijzondere gebeurtenissen voor de gemeente Twenterand en haar inwoners voor altijd bewaard wordt in het archief, zijn ‘hotspots’ vastgesteld.

Iedere gemeente krijgt van tijd tot tijd te maken met opvallende gebeurtenissen en kwesties. Ze hebben veel impact, of grote betekenis voor de inwoners en de gemeente zelf. De gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn voor intensief contact tussen de gemeente en de inwoners, of tussen inwoners onderling. Vaak is er daarbij ook sprake van veel aandacht in de media. De gebeurtenissen en kwesties worden ook wel ‘hotspots’ genoemd.

Wat er over deze hotspots geschreven is, heeft cultuur-historische waarde. Het kan om documenten gaan, maar bijvoorbeeld ook over wat er op sociale media is geschreven. Al die informatie kan bruikbaar zijn voor mogelijk onderzoek in de toekomst naar wat zich heeft voorgedaan. Het is dan ook waardevol deze informatie te behouden.

De gemeente heeft daarom, in samenwerking met enkele betrokken inwoners, een onderzoek gedaan naar dit soort gebeurtenissen binnen Twenterand in de periode 2000 tot vandaag. Er is met elkaar gesproken en van gedachten gewisseld. Daarnaast is teruggekeken naar wat verschillende media geschreven hebben over de kwesties. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een lijst van veertien hotspots.

De gemeente Twenterand bewaart alle informatie over deze hotspots in het archief. Bent u benieuwd naar deze hotspots, dan vindt u deze in de rapportage over het onderzoek. Daarin staat hoe het onderzoek uitgevoerd is en iedere hotspot is kort beschreven. U kunt het rapport hieronder downloaden om zelf te bewaren.

Wilt u reageren op de hotspotmonitor, of wilt u de rapportage graag op papier ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar info@twenterand.nl, of contact opnemen met de team DIV via (0546) 840 840.