Voor het kweken van hennep of wiet wordt vaak illegaal stroom afgetapt. Hierdoor ontstaan vaak onveilige situaties in uw buurt, zoals brand, kortsluiting of stroomstoringen. Ook kan schade aan woningen ontstaan door wateroverlast, stank en schimmelvorming. Daarom is het, voor uw eigen veiligheid, belangrijk dat we illegale hennepkwekerijen zoveel mogelijk voorkomen. U kunt daarbij helpen door verdachte situaties te melden. 

Hoe herkent u een hennepkwekerij? 

hennepplant
  • Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (vergelijkbaar met de geur bij een coffeeshop)
  • Een ‘onbewoond’ huis, dat ’s avonds of ’s nachts regelmatig wordt bezocht
  • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
  • Condensvorming op de ramen van een pand
  • Warmteafgifte, bijvoorbeeld warme muren, vloeren en plafonds
  • Stoomstoringen, bijvoorbeeld knipperende lampen
  • Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
  • Extra ontluchtingspijpen in het dak of tocht
  • Kunstlicht in een huis of gloed van felle lampen die lang branden
  • Dichtgemaakte ramen, bijvoorbeeld met rolluiken of folie

Ondermijning

Illegale hennepteelt is een vorm van ondermijning. De Twentse samenleving wordt door deze georganiseerde criminaliteit verzwakt. Dit veroorzaakt een gevoel van onveiligheid. Ook u kunt hier bewust of onbewust mee in aanraking komen. Criminelen hebben namelijk anderen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld het huren van een woning waarin wietplantjes geteeld worden. Ook worden mensen benaderd om henneptoppen te knippen of wietplantjes te telen. Dit zijn vaak personen in kwetsbare situaties. Bijvoorbeeld mensen zonder werk of die het financieel moeilijk hebben. Het is vaak lastig om de verleiding van het geld te weerstaan. Voor je het weet zit je volledig ‘in de tang’ van zo’n crimineel. Om dan nog ‘nee ’te zeggen is heel lastig. Bedreigingen en intimidatie door de crimineel zijn vaak het gevolg. Of nog erger…

Gezamenlijke aanpak

De overheid wil niet dat criminelen gebruik maken van mensen zoals u. Als één weerbare overheid bestrijden we daarom ondermijnende criminaliteit in Twente. In de aanpak van hennepcriminaliteit zijn diverse partners nauw met elkaar verbonden: de veertien Twentse gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Belastingdienst en Veiligheidsregio Twente. Gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in het hennepconvenant. Dit maakt het mogelijk dat we informatie en ervaringen met elkaar delen. Iedere gemeente hanteert daarbij het ‘Damoclesbeleid’, waarin staat op welke manier de gemeente kan optreden. Gezamenlijk bepalen we per geval wat de beste aanpak is. Maar we werken vooral samen om de kwekerijen eerder en sneller op te sporen. Energiebedrijven en woningcorporaties helpen ook mee in de strijd.

Hennepkwekerij in uw buurt?

Heeft u het vermoeden dat een crimineel zaken met u wil doen? Of ziet u verdachte situaties waarvan u het gevoel heeft dat er iets niet klopt? Bel de politie op nummer: 0900 - 8844. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.   

Video: De gevaren van hennepteelt in Twente