In het beeldkwaliteitsplan voor het Mozaïek staan de spelregels voor beeldkwaliteit. Met een beeldkwaliteitsplan ontstaat er samenhang in de architectuur. Daarnaast zorgt het beeldkwaliteitsplan ervoor dat de nieuwe buurt past in de omgeving. Tijdens de bijeenkomst in februari waren de aanwezigen betrokken en enthousiast over het plan. Over architectuur waren veel verschillende meningen. Want wat is nou typisch Vriezenveens? Daarvoor hebben we goed gekeken naar het West- en Oosteinde. Typisch Vriezenveens is een huis met een kap, een gevel van hoofdzakelijk steen met elementen van hout, een rijkelijk versierde daklijst en een plint tegen opspattend regenwater. Deze elementen proberen we op eigentijdse wijze terug te brengen in Het Mozaïek.

Het plan bestaat uit een binnen-en buitengebied. In het buitengebied mogen woningen van 2 bouwlagen met een kap komen. Het uiterlijk mag formeel en stoer zijn. Het materiaal is hoofdzakelijk steen, met daaraan ondergeschikt hout. Het binnengebied is informeler en bestaat uit deels 1 bouwlaag en deels 2 bouwlagen met een kap. Het materiaal is hoofdzakelijk hout, met daaraan ondergeschikt steen. In de film en in het beeldkwaliteitsplan staan referentiebeelden.

In het plangebied is ruim voldoende parkeergelegenheid. Deels in de openbare ruimte en langs de weg, deels op eigen terrein. De inrichting van de openbare ruimte is groen. Er loopt een route door het gebied richting het centrum. In het midden is een wadi ingericht. Deze zorgt ervoor dat bij extreme buien het hemelwater opgevangen wordt. Er staan speelelementen voor kinderen in en fungeert ook als ontmoetingsplek.

Vervolg

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen. De bedoeling is dat de raad voor het einde van het jaar een besluit neemt.

Eind juni gaan het ontwerp-bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. Houdt daarvoor de gemeentepagina of de lokale krant in de gaten.