Als ondernemer of inwoner krijgt u met veel wetten en regels te maken. Deze wetten en regels zijn door de overheid opgesteld. Ze zorgen ervoor dat we in een klein land als Nederland met elkaar in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Het is daarbij van belang dat het uw verantwoordelijkheid is om de regels op een goede manier na te leven. In vergunningen en/of Besluiten (AMvB’s) is bepaald aan welke  specifieke voorschriften u moet voldoen. Pas daarna komt de zorg van de overheid om er op toe te zien dat regels ook inderdaad worden nageleefd.