De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad, maar wordt ook op veel onderdelen ondersteunt door de gemeentelijke organisatie. Werkzaamheden worden vaak met elkaar afgestemd.