Als het glad wordt op de wegen in Twenterand, wordt er gestrooid en sneeuwgeruimd. Dat gebeurt volgens het gladheidsbestrijdingsplan. Meestal zijn de strooiteams binnen een half uur na de eerste melding op weg. Zij gaan de wegen in Twenterand zo goed mogelijk begaanbaar te maken en te houden.

Van de gemeente wordt vaak verwacht, dat zij overal in de gemeente strooit en sneeuwruimt. Dit is echter een onmogelijke taak. Beschikbaarheid van personeel en materieel, de zorg voor het milieu en de kosten spelen daarbij een rol. Ook kunnen strooiteams maar een klein oppervlak tegelijk behandelen. Dit hangt af van het weer en van de soort gladheid. Sneeuw vraagt een andere aanpak en inspanning dan gladheid door opvriezing.

Waar strooien wij

Bij veel ijzel is het bijna onmogelijk om de wegen goed begaanbaar te houden. Het beleid in Twenterand is er op gericht om het (economische) verkeer op gang te houden. Daarom wordt in eerste instantie de gladheid bestreden op:

  • Hoofdroutes voor voertuigen op de belangrijkste (ontsluitings)routes en op belangrijke fietsroutes

Als de bovenstaande (primaire) routes goed begaanbaar blijven, kunnen de secundairewegen gestrooid worden. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Wegen nabij kerken (op zondag), winkelcentra, verzorgingshuizen, scholen (op schooldagen). En wegen bij en rondom concentraties van bedrijven en kantoorpanden

Via deze kaart kunt u het strooibeleid van de gemeente Twenterand inzien: