Als het glad wordt op de wegen in Twenterand, wordt er gestrooid. Dat gebeurt volgens het gladheidsbestrijdingsplan. Meestal zijn de strooiteams binnen een half uur na de eerste melding op weg. Zij gaan de wegen in Twenterand zo goed mogelijk begaanbaar maken en te houden.