Wij streven ernaar om voor iedereen een leefbare en gezonde gemeente te zijn waarbij prettig leven en wonen hoog in het vaandel staat. De GGD heeft hierin een belangrijke taak en kan u helpen met uw vragen.

Uw gezonde leefomgeving

logo ggd

Soms zijn er zaken in uw omgeving die minder plezierig zijn en uw gezondheid raken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hitte, lawaai, fijnstof, stank, overlast van gedierte w.o. de eikenprocessierups, asbest, vochtige woningen, straling, enzovoort. Al uw vragen op het gebied van leefomgeving en gezondheid kunt u stellen aan de GGD Twente. De GGD kan u advies geven over de leefomgeving in relatie tot gezondheid. Zij beoordeelt de risico’s van milieufactoren, geeft informatie en denkt mee over het voorkomen van ongezonde invloeden. Ook geeft zij advies over de te nemen maatregelen.

De gezondheid van u en uw kind(eren)

De GGD Twente is er ook voor de gezondheid van kinderen en opgroei en opvoedvraagstukken. Zij geven ook advies voordat u kinderen krijgt (prenatale zorg) Met al deze vragen kunt u terecht bij de jeugdgezondheidszorg, bij u wellicht beter bekend als consultatiebureau en schoolarts. 

Inentingen voor als u op reis gaat of als bescherming

Via de GGD kunt u vaccinaties verkrijgen voor als u op reis gaat naar het buitenland. De reguliere vaccinaties bij kinderen of adolescenten worden ook de GGD verzorgd.

Meer informatie en contact

Op de website van de GGD regio Twente(externe link) kunt u meer informatie vinden over gezondheidsthema’s, zoals gezondheid en milieu, jeugdgezondheidszorg, seksuele gezondheid, infectieziekten en inentingen.