Heeft u een voorwerp gevonden?

  • Publiceer het voorwerp eenvoudig zelf via de website van iLost. Het voorwerp is nu vindbaar in het overzicht gevonden voorwerpen
  • Bewaar het voorwerp thuis of geef het voorwerp af aan de receptie van het gemeentehuis
  • U kunt het gevonden voorwerp ook direct afgeven aan de receptie van het gemeentehuis. Wij verzorgen dan ook de publicatie

Let op! Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen mogen niet als gevonden voorwerp worden geregistreerd. Deze moet u afgeven bij de gemeentehuis team burgerzaken.