Om een goed beeld te krijgen van het aanwezige asbest in gebouwen van de gemeente, is er in 2016 bij alle gemeentelijke panden een asbestinventarisatie uitgevoerd.

De uitkomsten van de meeste panden waren vooraf al wel bekend. Toch is er een aantal onbekende asbestbronnen aangetroffen. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn deze (inpandig) preventief gesaneerd, in verband met werkzaamheden of met het oog op de veranderende wet- en regelgeving.

Voor de panden waar asbestbronnen (interne asbest) zijn aangetroffen zijn beheersplannen opgesteld. Hierin staat hoe om te gaan met de asbesthoudende bronnen bij bijvoorbeeld het uitvoeren van werkzaamheden. Deze beheersplannen zijn bedoeld om calamiteiten met de asbestbronnen te voorkomen. De gemeente wil graag inzicht hebben in deze panden en saneren op een natuurlijk moment.

Asbestdak