Als iemand uit de naaste omgeving overlijdt, heeft dat een grote impact op uw leven. Ondanks uw verdriet en emoties, moet u direct veel zaken regelen en keuzes maken. Het is daarom zinvol om op tijd na te denken over de laatste rustplaats van uw dierbare of uzelf.

De gemeentelijke begraafplaatsen in Twenterand bieden veel mogelijkheden en liggen op mooie plekken. Elk met een eigen karakter. De één heeft een rechte paden structuur, de ander is meer organisch van vorm. De begraafplaats Dennenhof heeft een prachtige klokkenstoel aan de vijver. Deze is samen met inwoners gerealiseerd.

Gemeente Twenterand is beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Dennenhof aan de Dennenweg in Den Ham
  • aan de Molenstraat in Den Ham
  • aan de Hammerweg in Vroomshoop
  • aan de Weemestraat in Vriezenveen
  • aan de Sibculoseweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk
  • aan de Striepeweg in Bruinehaar 
Begraafplaats Dennenhof in Den Ham
Begraafplaats Bruinehaar

Op de begraafplaatsen aan de Molenstraat in Den Ham en de Hammerweg in Vroomshoop vinden alleen nog bijzettingen plaats. De meeste begrafenissen zijn op de begraafplaats Dennenhof in Den Ham en op de begraafplaatsen in Vriezenveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Een wandeling over de begraafplaats neemt u mee door de tijd. In Vriezenveen zijn graven op het oude gedeelte opgeknapt in een project met Landschap Overijssel en Terebinth. Terebinth is een vereniging die zich inzet voor het begraven in Nederland.

In de gemeente Twenterand worden dubbeldiepe graven en urnengraven uitgegeven. Ook hebben we urnenmuren, zijn er mogelijkheden voor verstrooiing en mag u een grafmonument plaatsen.

Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Voor uw nabestaanden neemt het een grote zorg uit handen als u uw wensen bij leven vastlegt.

Graven

Een graf wordt uitgegeven voor bepaalde tijd: 10 jaar en 30 jaar. Het is mogelijk om dit steeds te verlengen met 5, 10 of 20 jaar. Ook kunt u een grafrecht voor onbepaalde tijd kopen. Dat is wel wat duurder, maar u hoeft dan nooit meer te verlengen. Het graf blijft in stand.

U kunt uw grafrecht van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd ook later nog omzetten. Hiervoor moet u extra betalen. Voor uw specifieke situatie maken wij een berekening van de kosten.

Begraafplaats Hammerweg in Vroomshoop
Begraafplaats Vriezenveen

Kindergraven

Op de begraafplaatsen worden ook kindergraven uitgegeven voor kinderen tot 12 jaar. Hiervoor is een apart gedeelte van de begraafplaatsen gereserveerd. Voor ouders van te vroeg geboren baby’s, die Begraafplaats Vriezenveen niet levensvatbaar zijn, (tot 24 weken) bestaat ook de mogelijkheid een kindergraf aan te kopen. Voor de uitgiftetermijn gelden dezelfde mogelijkheden als voor andere graven.

Ook is het mogelijk een vlinder in de vlinderboom te laten plaatsen ter herinnering aan een levenloos geboren kindje.

Op de afbeelding ziet u de vlinderboom zoals deze op de begraafplaats in Vriezenveen staat.

Wilt u meer informatie over de vlinderboom neem dan contact op met de afdeling burgerzaken via (0546) 840 840.

Urnengraven

Op de begraafplaatsen kunt u ook één of twee urnen plaatsen in een graf. De uitgiftetermijnen en de mogelijkheden voor verlengen zijn hetzelfde als bij ‘gewone’ graven.

Urnenmuren

Op de begraafplaatsen in Vriezenveen, Westerhaar-Vriezenveensewijk en de Dennenhof in Den Ham zijn urnenmuren aanwezig. In die muur worden urnennissen uitgeven. De urnennissen worden uitgegeven voor 10 jaar. U kunt de urnennissen verlengen voor 5 of 10 jaar. Ook kunt u een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd vastleggen. Net als bij graven voor onbepaalde tijd, is verlengen dan niet meer nodig. De urnennis blijft in stand. In een urnennis kunnen maximaal
twee urnen worden geplaatst.

Grafmonumenten

U mag op het graf een grafmonument plaatsen. Daaraan worden wel voorwaarden gesteld, zoals: materiaalgebruik en afmetingen. Voor het plaatsen van een grafmonument moet u een vergunning aanvragen.

Begraafplaats Westerhaar-Vriezenveensewijk

Strooivelden

Op de begraafplaatsen in Vriezenveen, Westerhaar-Vriezenveensewijk en op de Dennenhof zijn strooivelden. Op verzoek kan op die plekken de as van een overledene worden verstrooid. Op elk strooiveld ligt een grote herdenkingssteen. Op die stenen kunnen naamplaatjes worden bevestigd van degenen die op het strooiveld zijn uitgestrooid.

Luiden klokken

Tijdens een uitvaart kan in Den Ham en Vriezenveen op verzoek de kerkklok worden geluid. Hiervoor moet u wel betalen. Op de begraafplaats in Den Ham staat een klokkenstoel. Ook die klok kan op verzoek worden geluid.

Ruimen van graven

Graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd worden niet geruimd. Graven die zijn uitgegeven voor 10 of 30 jaar waarvan de uitgiftetermijn is verstreken en de grafrechten niet zijn verlengd, worden bovengronds geruimd. Het grafmonument wordt dan verwijderd en tijdelijk opgeslagen. Als u rechthebbende bent, kunt u een afspraak maken om het grafmonument op te halen. Als de grafrechten zijn verlopen en als er ruimte nodig is, wordt ook ondergronds geruimd. Daarvoor is een procedure afgesproken. (Voormalig) rechthebbenden horen op tijd dat een graf ondergronds geruimd wordt.

Een graf waarvan het grafrecht is verlopen, wordt bovengronds geruimd. Wilt u dit voorkomen? Zorg dan dat u de grafrechten op tijd verlengt.

Grafkelder

Wilt u graag dat uw naaste of uzelf na uw overlijden in een grafkelder wordt bijgezet? Ook dat kan. De grafkelder moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de kelder bijvoorbeeld voldoende stabiel zijn en waterdicht. Voor een grafkelder moet u een vergunning aanvragen.

Onderhoud en beheer

De begraafplaatsen worden onderhouden met respect voor de overledenen, de natuur, de nabestaanden en de bezoekers. Een begraafplaats is een plek waar u in alle rust in gedachten bij uw dierbaren kunt zijn.

Schudden van een graf

De wettelijke termijn voor grafrust is 10 jaar. Na die periode kan een graf worden geschud. Dit houdt in dat de stoffelijke resten worden opgegraven en dieper in hetzelfde graf worden begraven. Daar bovenop kan dan een nieuw stoffelijk overschot worden begraven. De rechthebbende van het graf moet daarvoor een schriftelijk verzoek doen aan de beheerder. Als een nieuw stoffelijk overschot in het graf wordt begraven, geldt opnieuw de wettelijke termijn van tien jaar.

Openingstijden begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn dagelijks te bezoeken van zonsopgang tot zonsondergang.

Meer informatie

Als u informatie wilt over de mogelijkheden op de begraafplaatsen en het beheer en onderhoud, kunt u ons bellen of een e-mail sturen. Telefoon (0546) 840 840 e-mail info@twenterand.nl.