Gemeentearchief

Over het archief

De gemeente Twenterand beheert het eigen historische archief en dat van de voormalige gemeenten Den Ham en Vriezenveen. Deze archieven bevatten alle informatie die deze gemeenten hebben gevormd bij de uitvoer van de gemeentelijke taken en die ook blijvend bewaard wordt. Ze zijn openbaar toegankelijk, met uitzondering van die delen die nog niet openbaar gemaakt zijn, bijvoorbeeld om privacy-redenen.

Bij de archieven kunt u onder meer denken aan informatie over beleid dat de gemeenten gevoerd hebben of aan gemaakte regels voor inwoners en bedrijven. U kunt dan terugvinden hoe deze tot stand gekomen zijn. Maar ook vindt u informatie uit het bevolkingsregister waarmee u bijvoorbeeld stamboomonderzoek kunt doen.

Toegang tot de openbare archieven

De openbare historische archieven zijn voor iedereen toegankelijk  en bevinden zich in de archiefbewaarplaats van het gemeentehuis. Als u archiefmateriaal wilt inzien, dan zorgen wij ervoor dat wij de gewenste stukken voor u klaar hebben liggen in een ruimte waar u ze kunt bekijken.

Archief inzien?

Wilt u inzage in het historische archief? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier.  Beschrijf hierin zo specifiek mogelijk waarnaar u precies naar op zoek bent. Een medewerker van de gemeente zal dan onderzoeken welke dossiers daar antwoord op kunnen geven. Zo nodig neemt deze medewerker voor nadere toelichting nog contact met u op. Zodra wij de dossiers voor u gevonden hebben, zullen wij contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor een bezoek aan het gemeentehuis.

Het inzien

Bij uw bezoek aan het gemeentehuis zorgen wij voor een ruimte waar u de dossiers kunt inzien.

Het is in de meeste gevallen toegestaan foto’s van archiefstukken te maken. Ook kunt u tegen betaling kopieën laten maken. Overige regels voor tijdens uw bezoek zullen we ter plekke met u bespreken.

Kosten

Voor het opvragen en inzien van archiefbescheiden brengt de gemeente Twenterand kosten (leges) in rekening. Het gaat daarbij uitsluitend om de tijd die wij nodig hebben om de juiste informatie voor u op te zoeken. Het tarief aan leges is €19,60 per besteed kwartier of delen daarvan. Kosten voor kopieën zijn € 0,35 per kopie.