De gemeente Twenterand is een boeiende organisatie met ruim 200 medewerkers. Alles wat we hier doen, gebeurt direct of indirect voor de mensen die er wonen, werken, leven of onze gemeente bezoeken. Dit betekent werken in een klantgerichte omgeving waarin de mensen de leidraad zijn voor alles wat we doen. De politiek maakt keuzes op hoofdlijnen en bepaalt wát er moet gebeuren. De medewerkers van de gemeente Twenterand bedenken en organiseren hoe we het doen. We maken daarbij gebruik van de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat. Het gaat dus om werk wat er echt toe doet met veel verantwoordelijkheid, vrijheid en ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.  

Onze organisatorische doelstellingen

Omdat de maatschappij ook in Twenterand continu en snel verandert, is het noodzakelijk dat wij tijdig in kunnen spelen op en mee kunnen bewegen met die ontwikkelingen. Wij willen een netwerkorganisatie zijn die klantgericht en flexibel is en in staat is om zich aan te passen aan de veranderingen in de samenleving. Bovendien zijn wij professioneel, lerend en faciliterend. Een organisatie die lean, robuust en deskundig is. Wij willen zorgen dat wij vanuit onze regierol de wettelijke taken uitvoeren, het bestuur goed kan besturen en doelen met en door de samenleving worden gerealiseerd.

Wat hebben we je te bieden?

Op vrijwel alle werkterreinen biedt de gemeente Twenterand leuke en uitdagende banen. Bij ons krijg je de ruimte om te leren, te groeien en te experimenteren. Wij geloven dat onze organisatie valt of staat met de mensen die er werken. Omdat wij het belangrijk vinden dat je je persoonlijk blijft ontwikkelen, ondersteunen we je hierbij met opleidingen, trainingen, coaching en het geven van feedback. Jij moet je talenten en ambities zoveel mogelijk inzetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

Als medewerker bij de gemeente Twenterand kun je gebruikmaken van het platform ‘Twentse Kracht’. Hier worden vacatures aangeboden van de samenwerkende organisaties (Twentse overheid) voordat ze aan externe kandidaten worden aangeboden. Als interne kandidaat heb je dan voorrang ten opzichte van een externe kandidaat. Ook kun je gebruik maken van de ‘Twentse School’; hier worden cursussen en workshops aangeboden die inspelen op de regionale behoeften.

Werk en privé gaan prima samen; er zijn mogelijkheden om tijd- en plaats onafhankelijk te werken en om werk en zorg te kunnen combineren.

Solliciteren bij de gemeente Twenterand

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures(externe link)? Kijk dan regelmatig op onze website of volg ons via LinkedIn(externe link), Facebook(externe link) en Twitter(externe link)!

Bekijk hier meer arbeidsvoorwaarden.

Twenterand: zelfredzaam en zelfstandig

Bekijk in het filmpje hoe de gemeente Twenterand probeert in te spelen op de veranderende maatschappij:

De organisatie van de gemeente Twenterand heeft de volgende bedrijfsonderdelen:

hoofdstructuur

Programma’s

Programma's voert de regie op de werkprogramma's, adviseert het bestuur en gaan over de 'wat'-vraag (het met het bestuur en buitenwereld bepalen van de opgave). Op basis van maatschappelijke opgaven bepalen we de indeling van onze werkprogramma’s. Het bestuursakkoord geeft input aan de werkprogramma’s.

Samenleving

Samenleving betreft de uitvoering op de realisatie van de gemeentelijke doelen op de maatschappelijke gebieden zoals: wmo, jeugd, werk en inkomen, onderwijs, cultuur en economie. 

Ruimte

Ruimte betreft de uitvoering op de realisatie van de gemeentelijke doelen op het gebied van leefomgeving en dienstverlenende gebieden zoals: ruimtelijke ordening, onderhoud openbare ruimte, beheer en onderhoud vastgoed, duurzaamheid, milieustraat, zwembaden, binnensport, vergunning, toezicht en handhaving.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering adviseert, faciliteert en ondersteunt  bedrijfsonderdelen Samenleving, Ruimte en Programma’s bij het stellen en realiseren van de doelen en bevat de bedrijfsvoeringsgebieden: Personeel en organisatie, informatie (voorziening), juridisch, financiën, financieel beleid, automatisering, control, communicatie, vastgoed en grondzaken, catering en bodedienst.