Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U geeft dan de volgende gegevens door: