Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op straat, vraag dan een ontheffing aan. U krijgt dan ook te horen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing aan voor het gebruik van geluidsapparatuur op de openbare weg:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U geeft door:
    • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken
    • de datum en tijdstip
    • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft

Kosten

€ 34,75

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente.