U kunt in uw horecabedrijf een festiviteit organiseren, zoals een optreden van een band. Dit mag een paar keer per jaar. U mag dan meer geluid maken dan normaal is toegestaan.

De gemeente heeft openings- en sluitingstijden vastgelegd voor horecagelegenheden. Wilt u een keer langer open blijven met een festiviteit? Dan kunt u een ontheffing hiervoor aanvragen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden

  • u organiseert een eenmalig feest of evenement
  • u krijgt de ontheffing maximaal 12 keer per jaar

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U meldt uw festiviteit bij de gemeente.