U mag niet zomaar verlichting ophangen op straat. Wilt u feestverlichting ophangen? Bijvoorbeeld rond Kerstmis of op Koningsdag? Vraag dan een ontheffing aan. U heeft deze ontheffing nodig voor lampjes op straat of in de bomen.

Aanvraagformulier straatversiering

Voor de aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van feestverlichting op of boven de straat. Kunt u gebruik maken van dit formulier;

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden

  • Alleen bedrijven en instellingen kunnen de vergunning voor feestverlichting aanvragen
  • U laat de verlichting ophangen door een erkend bedrijf

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.