In 2020 zijn in Twenterand onderzoeken uitgevoerd onder inwoners met een individuele (maatwerk)voorziening Wmo of Jeugdwet.