Heeft uw kind problemen met lezen en spellen op school? Of heeft het moeite met rekenen en tellen? Denkt u dat uw kind dyslexie of discalculie heeft? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw kind en eventueel de intern begeleider.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een aangeboren aandoening. Bij dyslexie heeft iemand moeite met lezen, spellen en ook zelfs schrijven terwijl hij of zij wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. Of een kind dyslexie heeft wordt vaak al in groep 3 of 4 duidelijk.

Wat is dyscalculie?

Kinderen met dyscalculie hebben problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden worden gebruikt, waaronder ook het taalcentrum.

Onderzoek en behandeling

In overleg met de school van uw kind kunt u kijken of uw kind voldoet aan de voorwaarden voor nader onderzoek. U beslist samen met de school wie het onderzoek het beste kan uitvoeren. Veel scholen werken samen met een bepaalde aanbieder. De leerkrachten weten dan bijvoorbeeld goed wat de aanbieder doet en andersom. Maar als ouder bent u vrij om een andere keuze te maken.

Het onderzoek wordt vergoed door de gemeente. Als het onderzoek het vermoeden van dyslexie of discalculie bevestigt, krijgt uw kind een behandeling. Ook de behandeling wordt dan vergoed door de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over dyslexie en dyscalculie kunt u kijken op de volgende websites: