De verschillende afdelingen binnen de gemeente Twenterand zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. Zij krijgen hierbij ondersteuning en advies van de inkoop-coördinator.