De verschillende afdelingen binnen de gemeente Twenterand zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. Zij krijgen hierbij ondersteuning en advies van de inkoop-coördinator.

Deze inkoop-coördinator heeft als taken:

  • Ondersteuning bieden aan en begeleiden van de afdelingen bij Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures
  • Coördineren en signaleren
  • Uitdragen en bewaken van het beleid
  • Adviseren, gevraagd en ongevraagd