De kamer samenlevingszaken adviseert over bezwaarschriften die zijn gericht tegen onder andere besluiten met betrekking tot uitkeringen en subsidies.

De kamer ruimtelijke en overige zaken adviseert over bezwaarschriften tegen bouwvergunningen, besluiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening (bijv. evenementenvergunning), verkeersbesluiten, handhavingsbesluiten en kapvergunningen.

De leden van de Commissie Bezwaarschriften

  • Mr. J.H.A. Hazelhoff, voorzitter: Kamers: Samenleving en Ruimte
  • Mr. Drs. I.E. Nauta, plaatsvervangend voorzitter en lid kamer Ruimte
  • H. Rexwinkel, plaatsvervangend voorzitter en lid kamer Samenleving
  • Mr. E.M. Elferink, lid: Kamer Samenleving
  • M. Visser, lid: Kamer Samenleving
  • I.P.M. Brouwer, lid: Kamer Ruimte
  • Mr. C. van Ramshorst, lid: Kamer: Ruimte
  • Mr. J. Brands, lid: Kamer Samenleving
  • H. Versluis, lid: Kamer Samenleving