De kamer samenlevingszaken adviseert over bezwaarschriften die zijn gericht tegen onder andere besluiten met betrekking tot uitkeringen en subsidies.

De kamer ruimtelijke en overige zaken adviseert over bezwaarschriften tegen bouwvergunningen, besluiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening (bijv. evenementenvergunning), verkeersbesluiten, handhavingsbesluiten en kapvergunningen.

De leden van de Commissie Bezwaarschriften

  • mr. drs. I.E. Nauta, voorzitter Kamer Ruimtelijke en overige zaken

  • I.P.M. Brouwer, lid Kamer Ruimtelijke en overige zaken

  • mr. C. van Ramshorst, lid Kamer Ruimtelijke en overige zaken

  • drs. W.B. Vochteloo, voorzitter Kamer Sociaal Domein (tevens inzetbaar in de Kamer Ruimtelijke en overige zaken)

  • H. Rexwinkel, plaatsvervangend voorzitter en lid Kamer Sociaal Domein (tevens inzetbaar in de Kamer Ruimtelijke en overige zaken)

  • mr. E. Lankamp-Grooten, lid Kamer Sociaal Domein (tevens inzetbaar in de Kamer Ruimtelijke en overige zaken)

  • mr. J. Brands, lid Kamer Sociaal Domein

  • mr. E.M. Elferink, lid Kamer Sociaal Domein

  • M. Visser, lid Kamer Sociaal Domein