De kamer samenlevingszaken adviseert over bezwaarschriften die zijn gericht tegen onder andere besluiten met betrekking tot uitkeringen en subsidies.

De kamer ruimtelijke en overige zaken adviseert over bezwaarschriften tegen bouwvergunningen, besluiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening (bijv. evenementenvergunning), verkeersbesluiten, handhavingsbesluiten en kapvergunningen.

De leden van de Commissie Bezwaarschriften

 • NaamFunctie en Nevenfuncties
  Dhr. drs. W.B. Vochteloo
  • Gepensioneerd bestuurskundige
  • Voorzitter commissie bezwaarschriften gemeente Raalte (algemene- en sociale kamer)
  • Voorzitter commissie bezwaarschriften gemeente Dronten (sociale kamer)
  • Voorzitter Stichting Wilmink Projectorkest
  Dhr. mr. J. Brands

  Hoofdfunctie: Functionaris gegevensbescherming en Contractmanager bij gemeente Hof van Twente

  • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Hengelo
  Mevr. mr. E. Lankamp - Grooten

  Hoofdfunctie: Hoofddocent/Onderzoeker Saxion Hogeschool Enschede, HBO-rechten

  • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Rijssen – Holten
  • Bestuurslid Legal Tech Alliantie
  Mevr. M. VisserEigenaar Adviesbureau Socivis (juridisch advies sociaal domein)
  Dhr. H. Rexwinkel

  Hoofdfunctie: Beleidsmedewerker gemeente Haaksbergen

  • Lid lokale actie groep (LAG) van LEADER Achterhoek namens gemeente Haaksbergen
  • Voorzitter Grolse Hofzangers
  Mevr. mr. drs. I.E Nauta

  Hoofdfunctie: eigenaar advocatenkantoor Schoemaker te Deventer.

  Nevenfunctie(s):

  • Bestuurslid algemeen bestuur Stichting Oud Deventer.
  • Bestuurslid van de Gelderse studiekring ruimtelijke ordening.
  Dhr. mr.  C. van Ramshorst

  Hoofdfunctie: secretaris commissie bezwaarschriften en klachtencoördinator gemeente Hardenberg. 

  Nevenfunctie(s):

  • Bestuurslid van Rover West Overijssel en Twente.
  • Bestuurslid / penningmeester van de VKB Overijssel – Flevoland.
  • Bestuurslid van de stichting SBKG Midden Nederland (stichting behoud kerkelijke gebouwen).
  • Lid van de Ledenraad van de VU-vereniging te Amsterdam.
  • Voorzitter van de werkgroep Spoor van de stichting ROCOV Overijssel.
  Mevr. I.P.M.  Brouwer

  Hoofdfunctie: jurist afdeling Juridische Zaken gemeente Enschede.

  Nevenfunctie(s):

  • Lid commissie Bezwaarschriften Gemeente Hengelo.
 •