Burgemeester mr. J.C.F. Broekhuizen (Hans)

Hans Broekhuizen

h.broekhuizen@twenterand.nl

Portefeuille

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Personeel en organisatie
 • Handhaving
 • Openbare orde en veiligheid
 • Lobby/belangenbehartiging

Externe vertegenwoordiging

 • Veiligheidsregio Twente
 • Omgevingsdienst Twente (ODT)
 • Pho Belangenbehartiging

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Secretaris Baron van Welderen Rengersfonds

Wethouder M.H. Paters (Mark)

Foto Mark Paters

1e locoburgemeester
m.paters@twenterand.nl

Portefeuille

 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugd
 • Sport
 • Onderwijs


Kernwethouder: Vroomshoop en Geerdijk

Externe vertegenwoordiging

 • Euregio
 • Commissie Grens Regio Twente
 • Bestuurscommissie Publieke Gezondheidszorg
 • OZJT/ Samen14
 • VNG commissie Zorg Jeugd en Onderwijs
 • VNG Overijssel, platform sociaal domein

Politieke partij: Gemeentebelangen Twenterand

Wethouder M. van Abbema (Martha)

Foto Martha van Abbema

2e locoburgemeester
m.vanabbema@twenterand.nl

Portefeuille

 • Economie
 • Duurzaamheid
 • Participatie
 • Natuur en Platteland

Kernwethouder: Westerhaar, Bruinehaar, Weitemanslanden en Westerhoeven

Externe vertegenwoordiging

 • AB Regio Twente
 • Pho Sociale Zaken/Arbeidsmarktbeleid
 • Pho Economische Zaken
 • Pho Milieu Duurzaamheid Afval, voorzitter
 • Bestuurscommissie Agenda van Twente
 • Soweco, AB en vice voorzitter DB
 • Stadsbank Oost Nederland
 • Cogas
 • Wadinko
 • ROVA
 • Twence
 • Zonnepark Oosterweilanden B.V., voorzitter Aandeelhoudersvergadering
 • Pho Arbeidsmarkt/ beroepsgroepenketen Agro & Groen, bestuurlijk trekker
 • Bestuurlijke Advies Commissie Engbertsdijksvenen
 • Groene Metropool Twente, voorzitter
 • Stuurgroep Mineral Valley Twente
 • LAG Leader ZuidWest Twente

Nevenfunctie

 • Verpleegkundige op afroepbasis bij Brabantzorg, één keer per twee weken gedurende corona pandemie

Politieke partij: ChristenUnie

Wethouder B.J. Harmsen (Bart-Jan) 

Foto Bart-Jan Harmsen

3e locoburgemeester, 1e locoburgemeester bij crisissituaties
b.harmsen@twenterand.nl

Portefeuille

 • Wonen
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme
 • Communicatie
 • Detailhandel

Kernwethouder: Den Ham

Externe vertegenwoordiging

 • Pho Recreatie en Toerisme
 • Pho Mobiliteit

Politieke partij: Gemeentebelangen Twenterand

Wethouder R. Koster (Roel) 

Foto Roel Koster

4e locoburgemeester
r.koster@twenterand.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening
 • Beheer openbare ruimte
 • Cultuur

Kernwethouder: Vriezenveen en De Pollen

Externe vertegenwoordiging

 • Pho Financiën
 • Bank Nederlandse Gemeenten
 • Enexis/Essent
 • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • VNG Overijssel, platform ruimtelijk domein en platform financieel domein
 • Zonnepark Oosterweilanden B.V., aandeelhouder

Nevenfunctie

 • Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand Gemeente Twenterand

Politieke partij: Gemeentebelangen Twenterand

Gemeentesecretaris P.F.G. Rossen (Patrick) 

Foto Patrick Rossen

p.rossen@twenterand.nl