Burgemeester Hans Broekhuizen

Burgemeester Hans Broekhuizen

Portefeuille

 • Toezicht en handhaving
 • Communicatie en participatie
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • P&O (inclusief dienstverlening)
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief cybersecurity)
 • Lobby en belangenbehartiging

Externe vertegenwoordiging

 • Veiligheidsregio Twente
 • Omgevingsdienst Twente (ODT)

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Voorzitter Baron van Welderen Rengersfonds
 • Mediation en conflictbeslechting
 • Begeleiding Vertrouwenscommissies
 • Mede-eigenaar toeristisch te verhuren appartement in Twenterand
Wethouder Mark Paters

Wethouder Mark Paters

1e locoburgemeester
Kernwethouder Westerhaar-Vriezenveensewijk

Portefeuille

 • Jeugd
 • Sport
 • Onderwijs (inclusief huisvesting)
 • Doelgroepenvervoer
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Publieke gezondheid
 • Doorontwikkeling subsidiebeleid

Externe vertegenwoordiging

 • Dagelijks en algemeen bestuur SamenTwente
 • OZJT/ Samen14
 • VNG commissie Zorg Jeugd en Onderwijs
 • VNG Overijssel, platform sociaal domein
Wethouder Arjan Hof

Wethouder Arjan Hof

2e locoburgemeester
Kernwethouder Vroomshoop-Geerdijk

Portefeuille

 • Plattelandsontwikkeling en natuur
 • Verkeer en openbare ruimte
 • Vergunningverlening inclusief WABO
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Bedrijfsvoering
 • Kanaal Almelo de Haandrik
 • Waterwinning

Externe vertegenwoordiging

 • Zonnepark Oosterweilanden B.V., aandeelhouder

Nevenfuncties

 • Voorzitter De Groene Metropool Twente
 • Voorzitter Stuurgroep Twente Mobiel
Wethouder Roel Koster

Wethouder Roel Koster

3e locoburgemeester
Kernwethouder Vriezenveen-De Pollen-Bruinehaar, Weitemanslanden en Westerhoeven.

Portefeuille

 • Financiën
 • Cultuur
 • Ruimtelijke ordening, wonen, asielzaken en statushouders
 • Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Coördinatie kernbudget

Externe vertegenwoordiging

 • Pho Financiën
 • Bank Nederlandse Gemeenten
 • Enexis/Essent
 • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • VNG Overijssel, platform ruimtelijk domein en platform financieel domein

Nevenfuncties

 • Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand Gemeente Twenterand
Wethouder Aimee van der Ham

Wethouder Aimée van der Ham

4e locoburgemeester
Kernwethouder Den Ham

Portefeuille

 • Economie en detailhandel
 • Recreatie en toerisme
 • Participatiewet en inburgering
 • Sociale zaken
 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Evenementenbeleid

Externe vertegenwoordiging

 • Zonnepark Oosterweilanden B.V., aandeelhouder
 • Euregio
Gemeentesecretaris Patrick Rossen

Gemeentesecretaris Patrick Rossen