De gemeente Twenterand is bezig om het centrum van Vroomshoop een kwaliteitsimpuls te geven, zodat er een sterk, aantrekkelijk en functioneel centrumgebied ontstaat.

Stand van zaken

In de centrumvisie Vroomshoop staan de ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van met name wonen, zorg, welzijn en detailhandel voor het centrum van Vroomshoop. Daarbij is onderscheid gemaakt in het winkelcentrum en sociaal centrum van Vroomshoop.

Vroomshoop foto's

Winkelcentrum

Het winkelcentrum betreft ruwweg het gebied tussen de Hammerstraat, de Hoofdstraat, de Meulenbelt en de spoorlijn.

De projecten in het winkelcentrum hadden betrekking op:

 • de nieuwbouw van het winkelcentrum met appartementen rondom het Amaliaplein
 • de herinrichting van de Hammerstraat
 • de herinrichting van de Hoofdstraat tussen de Hammerstraat en de Meulenbelt
 • de herinrichting van het Julianaplein

De herinrichting van het Julianaplein wordt op een nog nader te bepalen tijdstip uitgevoerd.

Sociaal centrum

Het sociaal centrum betreft het gebied tussen de Julianastraat, Linderflier, Stobbelaan en spoorlijn. De projecten in dit gebied zijn in eerste instantie gericht op het versterken van wonen, zorg, welzijn en sport en betreffen:

 • de nieuwbouw van activiteitencentrum Het Punt
 • de inrichting van het plein tussen Het Punt en het Flierborgh en Lindenborgh
 • de aanleg van de Burg. Koetjestraat
 • de nieuwbouw van een gezondheidscentrum met zorgappartementen
 • de sloop van de oude MAVO, sporthal de Stobbe, gymzaal Oranjeplein en het MCC
 • nieuwbouw van een Brede School
 • herinrichting van de omgeving van de Brede School
 • de nieuwbouw van woningen
 • de nieuwbouw van appartementen op de hoek van de Julianastraat en Linderflier
 • de herinrichting van het Oranjeplein

Tweede fase

In de tweede fase van de uitvoering van dit sociale centrum komen de volgende projecten aan de orde:

 • sloop van de Kennedyschool
 • nieuwbouw van een winkelcentrum
 • sloop van het winkelcentrum Linderflier
 • herinvulling van het gebied van het winkelcentrum Linderflier

Appartementencomplex Julianastraat/Linderflier

Op de hoek van de Julianastraat en het Linderflier (de voormalige MCC-locatie) staat de nieuwbouw van een appartementencomplex gepland. Hiervoor is een ontwerpwedstrijd gehouden. Een commissie heeft unaniem het ontwerp van Building Design te Borne als het te realiseren appartementencomplex geselecteerd. De gesprekken met een ontwikkelaar over de bouw en dergelijke van het appartementencomplex zijn gaande. De verwachting is dat in het najaar van 2019 meer duidelijkheid over de bouw kan worden gegeven.