Buurtbemiddeling Twenterand

Buurtbemiddeling Twenterand

Buurtbemiddeling Twenterand inschakelen?

In gemeente Twenterand maken wij gebruik van Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode waarin onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers u en uw buren helpen om weer met elkaar in gesprek te komen. En goede afspraken te maken. Dit werkt het beste bij niet al te ernstige problemen en in een vroeg stadium. U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling.

Bij buurtbemiddeling helpen bemiddelaars om problemen tussen buren te bespreken. De bemiddelaars praten eerst met de ene partij en daarna met de andere. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk gesprek. Ze helpen bij het maken van afspraken tussen de buren om tot een oplossing te komen

Wat kunt u tegen woonoverlast doen?

Buren willen uw woonplezier niet bederven. De buren weten vaak niet eens dat zij u storen. En als u niets zegt, gaat de overlast door.

Ga daarom snel in gesprek, want kleine irritaties kunnen groter worden als u er niet over praat. De ervaring leert dat snel actie ondernemen door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan voorkomen. Maak duidelijke en realistische afspraken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.

Uitgangspunten buurtbemiddeling

 • Buurtbemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel
 • Buurtbemiddelaars zijn gecertificeerde en getrainde vrijwilligers
 • Bemiddelaars geven geen oordeel en luisteren naar beide partijen
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk
 • Buurtbemiddeling is gratis.

Wie en wanneer

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners in de gemeente Twenterand.

Ook organisaties zoals woningcorporaties, politie, gemeente en wijkwerkers kunnen buurtbemiddeling inschakelen. 

Wanneer zet je buurtbemiddeling in?

 • Geluidsoverlast
 • Pesterijen en intimidatie
 • Tuin en grondgeschillen
 • Overlast kinderen
 • Overlast huisdieren
 • Schelden en roddelen
 • Stankoverlast
 • Vuilnis en rommel
 • Parkeeroverlast
 • Discriminatie

Welke conflicten zijn niet geschikt?

 • Buitensporige agressie
 • Conflicten rond alcohol en drugsverslaving
 • Crisissituaties
 • Conflicten binnen een familie
 • Psychiatrische problematiek
 • Lopende rechtsprocedure
 • Multiproblematiek
 • Slepende conflicten

Hoe werkt het?

 1. U neemt contact op met de coördinator Buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is.
 2. Als het conflict bemiddelbaar is, schakelt de coördinator twee bemiddelaars in.
 3. Als het conflict niet geschikt is dan kan de coördinator u doorverwijzen.
 4. De bemiddelaars gaan eerst in gesprek met melder. Vervolgens gaan zij in gesprek met de mogelijke veroorzaker. Daarna volgt het bemiddelingsgesprek met beide buren en bemiddelaars.
 5. De bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en zorgen ervoor dat er afspraken worden gemaakt.
 6. Na enkele weken nemen de bemiddelaars contact op met beide partijen om te vragen of de afspraken worden nagekomen.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u gebruik maakt van Buurtbemiddeling, dan gelden onderstaande voorwaarden.

 • Beide partijen nemen vrijwillig deel.
 • U bent bereid om met elkaar te praten.
 • U bent bereid om na te denken over een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
 • U bent bereid om zich aan deze afspraken te houden.

Heeft u twijfels over het inschakelen van Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling inschakelen schrikt u misschien wel af. En een gesprek met de buren waarmee u een conflict hebt kan vervelend en eng zijn. Heeft u twijfels of u Buurtbemiddeling wel wil inschakelen? Twijfel is gezond, maar wilt u ondersteuning bij het maken van de juiste keuze. 

Tips

Praat met elkaar

Kinderen die op straat spelen, een hond die blaft of een buurman die aan het klussen is. Het zijn normale geluiden die bij het dagelijks leven horen. Heeft u het idee dat uw buren buitensporig veel geluid maken? Probeer er dan met hen over te praten.

Maak kennis met elkaar

Bent u net verhuisd of krijgt u zelf nieuwe buren? Maak dan kennis met elkaar. Als u elkaar kent, kunt u makkelijker kleine ergernissen met elkaar praten. U kunt ook eens vragen of de buren last hebben van u.

Blijf altijd rustig

Als u een klacht met uw buren wilt bespreken, doe dit dan op een rustige manier. Ga nooit in gesprek als u boos bent. Als uw buren boos worden, is het belangrijk dat u rustig blijft. De kans is dan groter dat uw buren ook weer rustig worden.

Maak concrete afspraken

U wilt overlast in de toekomst voorkomen. Maak hierover met uw buren concrete afspraken. U kunt van te voren al mogelijke oplossingen voor de overlast bedenken. Zo kunt u tijdens het gesprek al wat ideeën aandragen.

Schakel een bemiddelaar in

Lukt het ondanks alles niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u een (buurt)bemiddelaar inschakelen. De ervaring leert dat een burenconflict dat niet snel wordt opgelost, vaak een slepend conflict wordt.

Contact

info@buurtbemiddelingtwenterand.nl (voor melden maar ook als opgeven voor bemiddelaar).

Telefonisch bereikbaar op dinsdagmorgen en donderdagmorgen (10.00 - 14.30), op 0546-544155