Burgemeester mr. J.C.F. Broekhuizen (Hans)

h.broekhuizen@twenterand.nl

Portefeuille

  • ​Algemeen bestuurlijke zaken
  • Personeel en organisatie
  • Handhaving
  • Openbare orde en veiligheid
  • Lobby/belangenbehartiging

Externe vertegenwoordiging

  • Veiligheidsregio Twente
  • Omgevingsdienst Twente (ODT)
  • Pho Belangenbehartiging

Nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur Stichting Alde Fryske Tsjerken
  • Secretaris Baron van Welderen Rengersfonds