Bomen zijn belangrijk en daarom onderhouden we ze goed. De gemeente Twenterand beheert ongeveer 26.000 bomen (peil januari 2020). Bomen zijn er in allerlei soorten, maten en leeftijden. Bomen zijn belangrijk voor mens en natuur. Ze geven zuurstof en schaduw, nemen koolstofdioxide op, vangen stof en bieden dieren een plek om te nestelen of voedsel te halen. Ook versterken bomen de ruimtelijke indeling van een straat of wijk. Kortom: bomen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier.

Onderhoud snoei en begeleiding snoei

Omdat bomen zo belangrijk zijn, onderhouden we ze goed. Dit doen we bijvoorbeeld door onderhoud snoei. In Twenterand worden bomen die 8 jaar of ouder zijn om de vier jaar gecontroleerd. En als dat nodig is worden ze gesnoeid. Bomen die jonger zijn dan 8 jaar worden elk jaar gecontroleerd en waar nodig gesnoeid. Dit noemen we begeleiding snoei.

Snoeiwerkzaamheden worden het hele jaar door gedaan. Tijdens een snoeiperiode in uw buurt kan het zijn dat u wat overlast ervaart, bijvoorbeeld van machinegeluiden. Ook moet u uw auto misschien tijdelijk op een andere plek parkeren. En soms sluiten we straten gedeeltelijk af om het snoeien mogelijk te maken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie over onderhoud snoei en begeleiding snoei vindt u in de informatie hieronder:

Bomen zijn belangrijk

De gemeente Twenterand heeft bijna 26.000 bomen in beheer. Bomen in allerlei soorten, maten en leeftijden. Bomen zijn belangrijk voor mens en natuur. Ze geven zuurstof en schaduw, ze leggen CO2 vast, ze vangen stof en bieden dieren een plek om te nestelen of hun voedsel te halen. Ook versterken de bomen de ruimtelijke structuur van een straat of een wijk. Kortom, de bomen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier.

Beheer en onderhoud van bomen

Omdat bomen zo belangrijk zijn, moeten we ze goed onderhouden. Van nature is een boom vanaf de grond vertakt. Maar in de stad is er vaak te weinig ruimte voor de natuurlijke groei van een boom. Toch willen we hier graag bomen zien. Daarom wordt een boom vlak naast een gebouw, een pad of een weg vroeg of laat gesnoeid om onveilige situaties en overlast te voorkomen.

Begeleiding snoei

Bij het snoeien worden er takken van de boom gezaagd. Daarbij proberen we de boom altijd zo min mogelijk te beschadigen. Dit doen we bijvoorbeeld door bomen in de jeugdfase extra te begeleiden. Deze begeleiding snoei gebeurt in de eerste acht jaar na de aanplant, ieder jaar. Want hoe beter een boom in de jeugd begeleid wordt, des te minder er in de toekomst gesnoeid hoeft te worden.

Doorrijhoogte

Het is wettelijk vereist dat wegen een minimale vrije doorgang van vier meter hebben. Om daarvoor te zorgen moeten de takken van bomen langs wegen soms wel tot een hoogte van ongeveer zes meter gesnoeid worden. De takken kunnen namelijk nog gaan doorhangen door vruchten of regen. Zo ontstaan er geen problemen of gevaarlijke situaties voor (vracht-)auto’s en bussen. Bomen langs fiets- en wandelpaden hoeven minder hoog gesnoeid te worden. Hier is een takvrije doorgang van 2,5 meter nodig. Dat betekent dat hier soms tot 4 meter hoogte gesnoeid wordt.

In de afbeelding wordt bovenstaande uitleg weergegeven:

Visualisatie doorrijhoogte bij snoeien van bomen

Onderhoud snoei

Bij oudere bomen spreken we niet meer over begeleiding snoei maar over onderhoud snoei. Tijdens de onderhoud snoei kijken we voornamelijk naar takken die in de toekomst voor problemen of gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Een belangrijke regel bij de onderhoud snoei is dat we proberen nooit meer dan 20 procent van alle takken van een boom in een keer weg te snoeien. Hierdoor houdt de boom voldoende bladmassa over om gezond te blijven. Toch kan het zijn dat het beeld van een boom direct na de snoei sterk verandert. In bijna alle gevallen groeit de boom na de snoei echter prima door.

Jaarplanning bomensnoei

De eerst tien weken van het jaar wordt besteed aan het snoeien van de vormbomen. Alle bomen die dan in de planning staan om te gaan snoeien worden per wijk afgewerkt. De eerste vier weken worden de bomen vooral op vorm gesnoeid en de andere zes weken voor onderhoud of begeleidingssnoei (jonge bomen zo snoeien dat er op de lange termijn weinig snoei nodig is). De gebeurt met twee hoogwerkers die worden ingehuurd. Eén hoogwerker wordt ingezet in Vriezenveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk en de andere in Vroomshoop en Den Ham. Het hele jaar door gaat de gemeente met haar eigen hoogwerker de gemeente rond voor begeleidingssnoei of om klachten te verhelpen. Bomen van 0 tot 4 jaar worden 1x in de 3 jaar onderhouden, bomen van 4 tot 10 jaar 1x in de 5 jaar, bomen van 10 tot 40 jaar 1x in de 7 jaar en bomen ouder dan 40 jaar 1x in de 10 jaar.

Wat merkt u ervan?

In Twenterand vindt de onderhoud snoei eens per vier jaar plaats. Dit betekent dat elke boom eens per vier jaar gecontroleerd, en indien nodig, gesnoeid wordt. In sommige gevallen zal snoeien niet nodig zijn.

Het snoeien gebeurt op verschillende manieren. Bij de jonge bomen werken we meestal vanaf de grond met een hand- of stokzaag. Bij grotere bomen gebruiken we vaak een motorkettingzaag vanuit een hoogwerker. De snoeiwerkzaamheden vinden het hele jaar door plaats. Gedurende de snoeiperiode kunt u enige overlast ervaren van bijvoorbeeld machinegeluiden. Ook kan het zijn dat u gevraagd wordt de auto in uw straat elders te parkeren, of dat straten of wegen gedeeltelijk afgesloten worden om het snoeien mogelijk te maken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over het snoeien van bomen, dan kunt u digitaal een melding doen of doorgeven via telefoonnummer (0546) 840 840.

Bekijk alle informatie over bomen kappen.