Blijverslening

Met behulp van de blijverslening kunt u aanpassingen aan uw eigen woning laten doen, waardoor u er langer kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een slaapkamer op de begane grond, een aangepaste badkamer of een traplift. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

Vraag de blijverslening aan

Belangrijkste voorwaarden

  • De aanvrager van de blijverslening is 55 jaar of ouder
  • De aanvrager heeft een zorgvraag waarvoor aanpassing van de woning nodig is of de aanvrager wil de woning levensloopbestendig maken
  • Minimaal 80% van de lening wordt gebruikt voor het levensloop geschikt maken van de woning en maximaal 20% voor duurzaamheidsmaatregelen
  • De blijverslening is maximaal € 30.000
  • Het gaat om een hypothecaire lening. Aflossingsvrij lenen is niet mogelijk.

Pilot

De blijverslening is een pilot voor tien leningen. Daarna wordt gekeken of de lening een succes is en eventueel structureel wordt ingezet.

Aanvragen

Wanneer u interesse heeft in de blijverslening, dan kunt u via het digitale formulier onderaan deze pagina een aanvraag indienen. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op de voorwaarden zoals die staan in de Verordening Blijverslening.

Vervolg

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u een toewijzingsbrief en een aanvraagset. Met de aanvraagset kunt u een aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Zij gaan uw aanvraag financieel toetsen en maken een offerte. Wanneer de aanvraag wordt toegekend, regelt het SVn ook de financiële afhandeling.

Meer informatie

De blijverslening wordt net als de Starterslening landelijk gecoördineerd door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Kijk voor meer informatie op www.svn.nl.

Vraag de blijverslening aan