Heeft u een uitkering of een laag inkomen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een vergoeding voor noodzakelijke kosten die u maakt vanwege bijzondere omstandigheden.

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen u heeft: loon, pensioen of een uitkering. Het maakt wél uit hoe hoog uw inkomen is. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u meer vergoed krijgen dan iemand met een hoger inkomen.

Noodzakelijke kosten zijn kosten die u niet kunt betalen uit uw inkomen, uitkering of spaargeld. U ontvangt hiervoor geen andere vergoeding. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor een wasmachine en een koelkast, indien u minimaal 3 jaar een laag inkomen heeft en minderjarige kinderen. Maar ook bijvoorbeeld vervoerskosten naar ziekenhuis, bijdrage rechtsbijstand of kosten bewindvoering. Bij duurzame gebruiksgoederen geldt de regel dat in eerste instantie een lening moet worden aangevraagd bij de Stadsbank Oost Nederland (SON). Komt u niet in aanmerking voor een lening bij de SON, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Indien u niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, kan onder voorwaarden en met hulp van een intermediair een aanvraag worden ingediend bij de Stichting Urgente Noden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.suntwente.nl(externe link).

Vooraf aanvragen

De gemeente kijkt of een vergoeding echt noodzakelijk is. Als u de vergoeding aanvraagt, moet u altijd aantonen dat u de kosten echt maakt en dat deze noodzakelijk zijn. Twijfelt u of de kosten die u heeft gemaakt 'bijzonder' zijn, neem dan contact op met de gemeente Twenterand. Let u er wel op dat u de Bijzondere bijstand aanvraagt vóórdat u de extra kosten maakt. De gemeente moet namelijk eerst de noodzaak kunnen vaststellen. U moet het bedrag dus niet eerst gaan ‘voorschieten’, de wet gaat er dan namelijk van uit dat u het bedrag wel zelf kunt betalen. U krijgt dan geen Bijzondere bijstand meer.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om bijzondere omstandigheden.
  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten. U moet de extra uitgaven doen, het kan niet anders.
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen. Wanneer een andere regeling of verzekering uw kosten vergoedt, heeft u geen recht op bijzondere bijstand.
  • U heeft geen of weinig vermogen / spaargeld.

Aanvragen

U kunt digitaal bijzondere bijstand aanvragen met DigiD. Gebruik hiervoor de onderstaande link:

Aanvraag bijzondere bijstand (DigiD)

Bent u niet in staat om het formulier via DigiD in te voeren? Dan is het ook mogelijk om een papieren versie op te halen bij de balie in het gemeentehuis. Het is tevens ook mogelijk om te mailen naar info@twenterand.nl om uw aanvraag kenbaar te maken. U wordt daarmee in contact gebracht met de juiste persoon om uw definitieve aanvraag in te dienen

Wijziging doorvoeren

U kunt digitaal (met of zonder DigiD) een wijziging bijstand doorgeven. Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij het ZorgInformatiePunt.

Klik hier om een wijziging door te geven

Heeft u vragen?

Voor vragen of meer informatie over de Bijzondere bijstand kunt u contact opnemen met het team Werk, Inkomen en Zorg.

Let op! U kunt geen bijzondere bijstand ontvangen voor het (verplicht) eigen risico van de zorgverzekeraar!

Heeft u gevonden wat u zocht?