Doel van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) is het bieden van financiële ondersteuning en begeleiding aan (startende) ondernemers en bedrijven.

De gemeente heeft op grond van het Bbz de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode een periodieke uitkering te verstrekken en/of een voorbereidings- of bedrijfskrediet. De hoogte van de uitkering en/of het krediet is afhankelijk van de persoonlijke en/of bedrijfssituatie. Afhankelijk van de situatie, waaronder de hoogte van het vermogen, kan de bijstand worden verleend als een lening (renteloos of rentedragend) of in de vorm van een schenking (ook wel een bedrag om niet genoemd).Het kan zijn dat de bijstand wordt verstrekt in de vorm van een lening, die moet worden terugbetaald en waarover in sommige gevallen ook rente is verschuldigd. 

Voorwaarden

  • U bent Nederlander of woont in Nederland met een geldige vergunning
  • U bent tussen de 18 en 65 jaar oud
  • U heeft een bedrijf of bent van plan een bedrijf te starten

Als u al een bedrijf hebt

  • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf
  • Uw bedrijf is volgens de wettelijke eisen gevestigd
  • U bent wettelijk ondernemer met zeggenschap
  • U loopt financieel risico met uw bedrijf

Als u een bedrijf wilt starten

  • U gaat minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken
  • U heeft een inkomen op bijstandsniveau of gaat dat binnenkort krijgen en u bent werkloos of dreigt werkloos te worden

Aanvragen

Voor het indienen van een aanvraag voor Bbz kunt u contact opnemen met ROZ (074 241 5100, info@rozgroep.nl). ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de Bbz-regeling uit voor de gemeente Twenterand. 

ROZ is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Zij bieden advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening aan ondernemers en starters. Meer informatie: www.rozgroep.nl(externe link).