Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. 

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

HuishoudenBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eénpersoonshuishouden70%70%
Tweepersoonshuishouden50%100%
Driepersoonshuishouden43 1/3130%
Vierpersoonshuishouden40%160%
Vijfpersoonshuishouden38%190%

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwden norm.
Bovenstaande tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer personen.