Bent u net niet eens met een besluit van de gemeenteraad, het college van B&W of de burgemeester? Dan kunt u binnen zes weken een gemotiveerd schriftelijk bezwaarschrift tegen dit besluit indienen.