Het college van burgemeester en wethouders mag bepaalde beslissingen zelfstandig nemen. Een ander deel van de beslissingen neemt de gemeenteraad.