Hier kunt u zelf eenvoudig nagaan of u in aanmerking komt voor een gemeentelijke voorziening zoals bijzondere bijstand, minimaregeling of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.