Hier kunt u zelf eenvoudig nagaan of u in aanmerking komt voor een gemeentelijke voorziening zoals bijzondere bijstand, minimaregeling of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Voor wie is het programma bedoeld?

Voor alle Twenteranders die op basis van hun inkomen en vermogen aanspraak denken te kunnen maken op een financiële vergoeding van de gemeente. Uiteraard kunnen ook familieleden, kennissen en medewerkers van hulpverleningsorganisaties met dit programma testen of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding.

Gebruiksvriendelijk

'Bereken Uw Recht' is een gebruiksvriendelijk internetprogramma. U kunt er anoniem en vrijblijvend checken of u in aanmerking komt voor een mogelijke financiële tegemoetkoming. Het kost hooguit tien minuten om de complete vragenlijst te doorlopen. Het eindresultaat is een helder overzicht van alle mogelijke vergoedingen zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor het lidmaatschap van een vereniging op basis van de declaratieregelingen, een pc regeling of de minimaregeling.

Hoe werkt het?

Op de website bereken uw recht staan vragen over onder andere uw gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd, dus u blijft anoniem. Het programma berekent vervolgens uw eventuele recht op vergoedingen. U kunt het eindrapport uitprinten en meenemen naar een gesprek met een medewerker van Sociale Zaken van de gemeente.

‘Bereken uw recht’ is een initiatief van de landelijke organisaties Stimulansz en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Naar de website 'bereken uw recht'